Javni Oglas

JAVNI OGLAS
(Financial officer za ” The feminine side” of quality projekat)
Monitoring Group Ulcinj-MogUL, kao korisnik projekta ” The feminine side ” of quality , koji finansira Evropska unija preko IPA CBC Montenegro-Albania, poziva zainteresovane kandidate da se prijave za sljedeću radnu poziciju:

-Finansijski menadžer

Trajanje angažovanja: 18 mjeseci sa 100% radnim vremenom

Budžet: Maksimalni iznos budžeta za 18 mjeseci je 8400,00 euro (prema budžetskoj liniji 1.1.2.2)

Opšti cilj ovog projekta je promovisanje prekogranične saradnje sa Albanijom na unapređenju zapošljavanja putem osnaživanja žena kao zaposlene (preduzetnice) i kreatora novih radnih mjesta zahvaljujući podršci za valorizaciju, unapređenje i očuvanje lokalnih kulturoloških potencijala i identiteta sa fokusom na rodnu ravnopravnost.
Projekat podrazumijeva obuku nezaposlenih žena za proizvodnju pakovane i marketing karakterstičnih domaćih proizvoda. U projektu će se koristiti postojeći potencijali za poljoprivrednu proizvodnju i tradicija organske proizvodnje u kombinaciji sa savremenim metodama i standardima.
Kao rezultat projekta očekujemo povećano zapošljavanje žena, osnaživanje poljoprivrednih gazdinstava kao i domaće proizvode u kvalitetnom pakovanju dostupni u domaćim prodavnicama i turističko ugostiteljskim objektima visoke kategorije.

Projekat realizuje opština Ulcinj u partnerstvu sa Monitoring Group Ulcinj- MogUL sa crnogorske strane a partneri prekogranične saradnje su Evropski Univerzitet iz Tirane i Opština Mirdita u regionu Leže.

Opis posla:
Upravljanje finansijama “The feminine side” of quality

1.Usklađivanje finansijskog budzeta projekta sa planovima aktivnosti projekta,
2.Sprovođenje tenderskih procedura,
3.Sastavlanje periodičnih finansijskih izvještaja,
4.Analiziranje finansisjkih podataka,
5.Sastavljanje finanlnog finansiskog izvještaja

Kandidat je dužan da ispuni sledeće uslove:

-Visoka stručna sprema (Ekonomski Fakultet)
-Najmanje 6 mjeseci iskustva u realizaciji projekata
-Dobro poznavanje rada na računaru (osnovni MS Office, e-mail)
-Aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:

-Cv i prateće pismo
-Finansijsku ponudu
-Fotokopiju diplome
-Ostalu dokumentaciju koja dokazuje ispunjavanje uslova.

Zadnji rok za dostavljanje prijava je petak 04 Maj 2018 godine. Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:
Monitoring Group Ulcinj MogUL
Kodre bb
85360, Ulcinj, Crna Gora

Dodatna pitanja možete poslati na e-mail: monitornggroupul@gmail.com

Xhemal Peroviq
Izvršni direktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *